Istoric

Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” ia fiinţă la 1 septembrie 1969 sub denumirea de Grupul Școlar „Republica”. Inițial, școala a format profesioniști în domenii tehnice, prin liceu, școala profesională, școală postliceală și școala de maiștri.

De-a lungul anilor, absolvenţii Grupului Şcolar Industrial „Republica” au fost integraţi pe piața muncii la Uzina Republica, Neferal, Griviţa Roşie, Ţevi Sudate, ICEM, Laromet, iar o bună parte dintre ei au absolvit instituții de învățământ superior.

În anul 1990 Grupul Şcolar „Republica” se separă de Uzina de Ţevi Republica, trecând în subordinea Ministerului Învăţământului.

Din data de 1 septembrie 2010 numele școlii devine Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”.

Cunoscând faptul că schimbarea și implicarea activă trebuie să fie trăsături constante în educația tinerilor pentru a asigura integrarea lor în viața activă, socială și profesională, oferta educațională a școlii a fost constant adaptată la evoluția societății în care trăim.

În prezent, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” pregătește elevi pentru formele de învățământ liceu curs de zi și seral, școală profesională și școală postliceală, în domenii precum economic, estetica și igiena corpului omenesc, electronică auto, mecanică și electromecanică, sudor, operator la mașini cu comandă numerică, propunând tinerilor o paletă de meserii moderne și adecvate pieței muncii, oferindu-le în paralel și posibilitatea continuării studiilor în orice domeniu.